Nieuws

Theo Linschoten krijgt de “Hoogste Onderscheiding van Verdiensten” 2022

Iedere vereniging kent een bijzondere onderscheiding die ze jaarlijks als blijk van grote waardering toekent aan een persoon die zich, vaak langdurig, intensief heeft ingezet voor de vereniging. Zo ook carnavalsvereniging de Pintewippers. Om de vele activiteiten elk jaar weer te kunnen organiseren doet c.v. de Pintewippers een beroep op vele vrijwilligers. Gelukkig zijn vele leden van de vereniging, vaak al vele jaren, bereid om daarvoor hun handen belangeloos uit de mouwen te steken. Het is al vanaf 1985 een traditie dat “de Pintewippers” op zaterdagavond tijdens Carnaval aan één lid de Hoogste Onderscheiding van Verdiensten toekent als dank voor zijn of haar vele verdiensten voor de vereniging. Zo ook zaterdag jl. Dit jaar viel deze bijzondere eer te beurt aan Theo Linschoten.

In een periode waarin het, zeker ook voor een carnavalsvereniging, erg lastig is om als vereniging zichtbaar te blijven, alternatieve activiteiten te organiseren en een doorstart te maken, is de niet aflatende inzet van vrijwilligers van cruciaal belang. En Theo is daar een groot voorbeeld van.

Theo is al 25 jaar lid van de Pintewippers en 9 jaar daarvan, gedurende de periode 2012-2021, was hij een zeer actief lid van het bestuur. Gedurende deze periode vervulde hij zowel de functie van penningmeester en secretaris en leverde hij een belangrijke rol in de doorontwikkeling van de vereniging. Theo had als bestuurslid altijd erg veel zorg en aandacht voor de kwaliteit en de uitstraling van de vereniging, naar alles en iedereen en bij iedere activiteit. Zijn jaarverslag was daar ieder jaar weer een sprekend voorbeeld van. Ook leverde hij jaarlijks een actieve bijdrage in de totstandkoming van clubblad ‘t Pintewipperke en de carnavalsgids.

Daarnaast is Theo al vanaf 2011 zeer gedreven lid van de commissie KempenOptocht en daarvoor constant in de weer om enerzijds het evenement, op basis van een toekomstvisie, verder door te ontwikkelen en anderzijds het contact met de deelnemers te intensiveren. Eveneens is Theo gedurende deze periode zeer nadrukkelijk betrokken bij de organisatie van de jaarlijkse Boerenmert. Ook hierbij is de gedrevenheid van Theo opmerkelijk en zeer waardevol; met visie, de zorg voor kwaliteit en met veel aandacht voor de deelnemers.

Gelukkig heeft Theo aangegeven dat hij zowel bij de KempenOptocht als bij de Boerenmert op deze wijze actief wil blijven en dat de vereniging voor ondersteuning en hand en spandiensten  bij hem kan blijven aankloppen.

Kortom, Theo was, is en blijft een vrijwilliger waarvan een vereniging er altijd meer kan gebruiken en aan wie ze hun grote waardering in de vorm van het toekennen van de Hoogste Onderscheiding maar al te graag wil tonen.

Scroll naar boven