Nieuws

Jaarvergadering 2017

Vrijdag 19 mei aanstaande, aanvang 20.30 uur, houden wij onze jaarvergadering in gemeenschapshuis Den Tref te Hapert. Hierbij willen wij alle leden uitnodigen voor het bijwonen van deze vergadering. Zoals altijd zijn de drankjes en de hapjes gratis. Alle leden worden van harte uitgenodigd.

Agendapunten

 1. Opening.
 2. Ingekomen stukken.
 3. Jaarverslag van de penningmeester, seizoen 2016 – 2017.
  Het financieel jaarverslag ligt vanaf 12 mei voor alle leden ter inzage bij de penningmeester (Kevin Verdonschot). Indien u het financieel jaarverslag wilt inzien graag even vooraf bellen op telefoonnummer 06-15829617 om een afspraak te maken.
 4. Jaarverslag van de secretaris, seizoen 2016 – 2017.
 5. Evaluatie afgelopen seizoen.
 6. Bestuursverkiezing
  Geen bestuursleden zijn volgens rooster aftredend. Tot 10 mei 2017 is er gelegenheid voor een ieder, zich schriftelijk aan te melden als kandidaat voor een bestuursfunctie bij de secretaris Theo Linschoten, Venbroek 24, 5527 BH Hapert, of via e-mail secretariaat@pintewippers.nl
 7. Verkiezing Kascommissie, seizoen 2017 – 2018.
 8. Aanvullingen en wijzigingen Plattegrond.
 9. Activiteiten / mededelingen.
 10. Rondvraag.
 11. Sluiting.

Adres:

Gemeenschapshuis Den Tref
Alexanderhof 7, 5527 EH
Hapert
Scroll naar boven