Carnavalszondag in Hapert, doe mee en geniet!

Carnavalszondag is volgens veel mensen dé Hapertse dag van carnaval. De grote carnavalsgroepen van Hapert lopen deze dag namelijk de Hapertse optocht. In omvang niet te vergelijken met de grote Kempenoptocht, maar qua sfeer zeker minimaal zo gezellig. Een geweldige saamhorigheid tussen de grote wagenbouwers CS Ge Kèkt Mer en Ge Wit Mèr Nooit, de grote loopgroep van C.V. de Apenkoppen en nog vele individuen, duo’s en andere kleine groepen.

De Hapertse optocht is voor ons als vereniging daarom ook een evenement om trots op te zijn. We vinden het geweldig dat we al jaren beide wagenbouwers zowel op zondag als op maandag mogen verwelkomen.  Daarnaast zien we al jaren een steeds groter wordende saamhorigheid ontstaan tussen de verschillende verenigingen. Daarnaast is de avond in gemeenschapshuis Den Tref altijd uitzinnig door de combinatie van live muziek en puur euforisch Hapertse sfeer.

Kortom: doe mee en geniet!

Impressie Carnaval Hapert

Reglement optocht

 1. Iedereen die wil deelnemen aan de optocht dient zich vooraf aan te melden.
 2. Aanmelding dient te geschieden in “MFA Hart van Hapert” tot uiterlijk 15 minuten voor aanvang van de optocht.
 3. Tijdens de optocht zijn er 2 categorieën, jeugd en volwassen. Standaard wordt een ieder ingedeeld bij de categorie Indien 3/4 van de deelnemers jonger is dan 13 jaar kan er voor gekozen worden om deel te nemen in de categorie jeugd. Het aantal volwassenen (vanaf 18 jaar) wat actief deelneemt is dan gemaximeerd tot 3 per groep anders dient ingeschreven te worden in de categorie volwassenen.
 4. Het verkregen startnummer dient tijdens de gehele optocht op een duidelijk zichtbare plaats te worden meegevoerd.
 5. Deelname aan de optocht is geheel voor eigen verantwoording.
 6. Bij een jeugdgroep dient minimaal één begeleider ouder dan 18 jaar aanwezig te zijn.
 7. Deelnemers mogen geen kwetsende of onzedelijke teksten en/of afbeeldingen meevoeren in de optocht.
 8. Er mag niet van de route afgeweken worden zonder overleg vooraf met de organisatie.

Bij het niet uitrijden van het volledige parcours zonder overleg vooraf, wordt geen prijzengeld uitgekeerd.

 1. Deelnemers dienen tijdens de optocht de aanwijzingen van politie en organisatie strikt op te volgen.
 2. Het is verboden confetti te gebruiken welke niet door de natuur wordt afgebroken.
 3. Tijdens de optocht is gebruik van alcoholische drank strikt verboden.
 4. Deelnemers zijn verantwoordelijk en aansprakelijk voor het toebrengen van schade aan eigendommen van anderen en of letsel aan publiek. Iedere deelnemer dient daarom zelf zorg te dragen voor de noodzakelijke geldige verzekeringen.
 5. Deelnemers mogen slechts één bord met een commerciële boodschap meevoeren met een maximale afmeting van 40 cm x 60 cm.
 6. Voor categorieën wagens, loopgroepen grote (meer dan 4 personen) en kleine loopgroepen, tot en met 4 personen en individuelen worden bekers en prijzengeld beschikbaar gesteld. Note: duo’s worden met ingang van 2020 als kleine loopgroep ingedeeld.
 7. Een onafhankelijke jury bepaalt de prijswinnaars. Hiertegen is geen beroep mogelijk.
 8. Bij nalatigheid of wangedrag tijdens de optocht worden deelnemers uitgesloten van de einduitslag en wordt geen prijzengeld uitgekeerd.
 9. Deelnemers dienen (maximaal half uur) na de beëindiging van de optocht het startnummer, dat is verstrekt bij de inschrijving, in te leveren bij de organisatie in “MFA Hart van Hapert”.
 1. Motorvoertuigen moeten bestuurd worden door een persoon, die daar wettelijk toe bevoegd is.
 2. Deelnemers dienen ervoor te zorgen dat het te gebruiken voertuig technisch in orde is, overeenkomstig wettelijke
 3. Deelnemers zijn verantwoordelijk voor de technische aspecten, constructie en veiligheid van de wagens of motorvoertuigen. Hierop wordt door de organisatie niet gecontroleerd.
 4. In verband met brandbaar materiaal en apparatuur moet iedere wagen voorzien zijn van een goedgekeurde brandblusser.
 5. De maximale hoogte van een wagen is 4 meter, de maximale breedte bedraagt eveneens 4 meter.
 1. Tijdens de optocht worden de deelnemers beoordeeld op basis van 4 aspecten die ieder met een cijfer tussen 1 en 10 worden beoordeeld. (10 is zeer hoge waardering en 1 een zeer lage waardering)
 2. De Aspecten die beoordeeld worden zijn:
  1. carnavalesk aspect – humor; spot (niet bijtend); bonte vertoning; spitsvondig.
  2. origineel en actueel – idee; creativiteit; vindingrijkheid; actueel; verrassingselement.
  3. presentatie tijdens de optocht – voortbeweging in zijn geheel; gedrag van de personen; uit te voeren activiteit.
  4. afwerking – verhouding eigenwerk en gekocht materiaal;technische afwerking; afwerking van teksten; samenhang; harmonie en eenheid van het uitgebeelde.
 3. Ieder jurylid beoordeelt onafhankelijk en geeft per aspect zijn punten die worden opgeteld. (maximaal 40 punten in totaal)
 4. Per categorie wint degene met de hoogste punten. Ieder jurylid beoordeelt onafhankelijk en geeft per aspect zijn punten,die worden opgeteld. (maximaal 40 punten in totaal)
 5. Per categorie wint degene met de hoogste punten. Indien de punten gelijk zijn wint degene die de meeste punten heeft behaald het aspect afwerking. Mocht dit ook gelijk zijn dan volgt een nieuwe beoordeling waarbij de voorzitter van de jury een voorstel doet wat door de meerderheid van de juryleden moet worden gesteund om aangenomen te worden.
 6. De grote loopgroep of wagen met het hoogste puntenaantal wint de wisselbeker. Bij een gelijk aantal punten zal op een gelijke wijze als omschreven als onder punt 5 een winnaar worden gekozen. Indien een groep de wisselbeker 3 jaar achter        elkaar wint, mag de wisselbeker worden behouden.
 7. Bij onvoorziene omstandigheden beslist de jury met een meerderheid van 2/3 van de stemmen.
 1. De organisatie kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor doen en (na)laten van deelnemers.
 2. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie.

Impressie Hapertse optocht

Scroll naar boven